Privacy en Cookies

De website schoenhuisvanmuis.be wordt beheerd door Schoenhuis van Muis (Els Van Dun), met maatschappelijke zetel te Averbodesesteenweg 54a in Blauberg. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en met deze kennisgeving, kan u terecht op bovenstaand adres of via info@schoenhuisvanmuis.be.

De bescherming van uw privacy is uiterst belangrijk. Ik wil u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens ik verzamel, waarom ik dat doe, hoelang ik ze bewaar, wat uw privacyrechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Welke persoonlijke gegevens verzamel ik?

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten persoonsgegevens, die ik mogelijks verzamel en hoe ik deze informatie kan gebruiken:

De gegevens die u mij meedeelt
Mogelijk wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken, wanneer u contact opneemt met Schoenhuis van Muis. Dit kan schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een webformulier). Ik beperk de informatie steeds tot het strikt noodzakelijke voor de verwerking. U bent niet verplicht om de door mij gevraagde informatie te verstrekken, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, zal ik in veel gevallen niet in staat zijn om te reageren op vragen die u heeft of bepaalde informatie te leveren.

De gegevens die automatisch worden verzameld
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in ‘cookies’ opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Schoenhuis van Muis en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internetpagina. Lees ook de informatie onder ‘Wat zijn cookies en hoe gebruiken ik ze?’

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

Algemene doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verzameld om mijn dienstverlening in optimale omstandigheden te kunnen leveren. Ik verzamel ook gegevens wanneer u vrijwillig gebruik maakt van mijn website om uw informatieaanvraag verder te kunnen verwerken.

Direct marketing en mededeling aan derden
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Schoenhuis van Muis hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (via ‘opt-in’) bij uw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@schoenhuisvanmuis.be.

Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (politie en justitie) worden verstrekt.

Hoelang bewaar ik uw persoonsgegevens
Ik hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en handhaaf passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang, of per ongeluk of onwettige vernietiging of beschadiging daarvan.

Schoenhuis van Muis probeert steeds uw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. Ik zal uw gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
U heeft steeds het recht om op ieder ogenblik van Schoenhuis van Muis te vernemen of ik al dan niet uw persoonsgegevens verwerk en – als ik ze verwerk – om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Schoenhuis van Muis geeft zichzelf een termijn van 1 maand na het schriftelijke verzoek van de aanvrager om deze gegevens te verstrekken.

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten rechtzetten of te laten verwijderen.

Hou er evenwel rekening mee dat ik niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kan verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de gerechtelijke autoriteiten. Ik zal u daarover nader informeren in mijn antwoord op uw verzoek.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Schoenhuis van Muis ze?
Tijdens een bezoek aan deze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Voor de optimalisatie van mijn website kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden via het platform van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden. Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Schoenhuis van Muis zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Wat met linken naar andere websites?
Hoewel ik de content van derden grondig evalueer alvorens ik specifieke links publiceer vanuit bijv. mijn blogartikels, kan Schoenhuis van Muis niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de externe websites waarnaar gelinkt wordt vanop schoenhuisvanmuis.be door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van mijn website. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.
Hoe blijft u op de hoogte van aanpassingen?
Schoenhuis van Muis kan haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is steeds te raadplegen op deze website en belangrijke wijzigingen worden ook via andere courante communicatiekanalen gecommuniceerd.
Hoe kan ik Schoenhuis van Muis contacteren?
Door deze website te bezoeken, aanvaardt u alle bepalingen van dit privacybeleid en cookiereglement en stemt u ermee in dat Schoenhuis van Muis uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze kennisgeving of als u uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met mij via info@schoenhuisvanmuis.be